Stacja Kontroli Pojazdów ,,Pocian'' 1


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.: 7:00 – 21:00
Sob: 7:00 – 15:00


ZAKRES BADANIA


Wykonywanie badań technicznych pojazdów kat.: A, B, T, E, c, d, e, f:
 • "A" - motocykle,
 • "B" - samochody (osobowe) i o dop. m . c. do 3,5 t.,
 • "T" - ciągniki rolnicze,
 • "E" - przyczepy.
 • "c" - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • "d" - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
  (pierwsze badania techniczne w kraju),
 • "e" - pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych
  w dowodzie rejestracyjnym,
 • "f" - pojazdów marki „SAM” oraz pojazdów zabytkowych.
Zakres badań technicznych pojazdów:

a. badania techniczne okresowe,

b. badania techniczne pierwsze:
 • pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • taksówki osobowej,
 • pojazdu uprzywilejowanego,
 • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
c. badania techniczne dodatkowe:
 • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
 • pojazdu skierowanego przez starostę,
 • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji “ Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę,
 • zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,
 • po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • dodatkowe — pojazdu, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,
 • dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
 • dodatkowe — pojazdu, który ma być używany jako przewożący materiały niebezpieczne,
 • dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany.

ADRES

ul. Laski 2
Dąbrowa Górnicza
 
KONTAKT

tel. 32 260 27 61POBIERZ CENNIK
pdf

Acrobat Reader