Stacja kontroli Pocian 2.

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Godziny otwarcia

Pn. – Pt.: 7:00 – 21:00
Sob: 7:00 – 15:00

Tel: 32 261 66 79

Wykonywanie badań technicznych pojazdów kat.: A, B, T, E:

 • „A” – motocykle,
 • „B” – samochody (osobowe) i o dop. m . c. do 3,5 t.,
 • „T” – ciągniki rolnicze,
 • „E” – przyczepy.

Zakres badań technicznych pojazdów:

a. badania techniczne okresowe,

b. badania techniczne pierwsze:

 • taksówki osobowej,
 • pojazdu uprzywilejowanego,
 • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

c. badania techniczne dodatkowe:

 • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
 • pojazdu skierowanego przez starostę,
 • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji “ Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę,
 • zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,
 • po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • dodatkowe — pojazdu, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,
 • dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
 • dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany,
 • przystosowane do ciągnięcia przyczep.